Foreningen
Sponsorer
Håndbold
Svømning
Bordtennis
Idræt på tværs
Fitness Dance
Mountainbike
Naturfitness
Landevejscykling
Badminton
Floorball
Vennerne
Galleri
SPONSORER


Generalforsamling 2019


Dato: 25.04.2019 Kl. 18:00
Slut: 25.04.2019 21:00

Beskrivelse:
Hald Ege-Ravnstrup KFUM´s idrætsforening
indkalder til generalforsamling
Torsdag d. 25. april 2019 kl. 18.00 i Hald Ege Idrætscenter
Aftenen startes med spisning og hyggeligt samvær

Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning
3) Beretning fra udvalgene
4) Forelæggelse af det reviderede regnskab
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg af næstformand og kasserer
- Formand Ernst Nørgaard – modtager genvalg
- Sekretær Laila Strand Nielsen – modtager genvalg
7) Valg af revisorer
8) Eventuelt


Opstilling af kandidater til bestyrelsen skal ske skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen, ved at kandidaten skriftligt giver tilsagn til formanden.

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

Vel mødt.


Med venlig hilsen
Hald Ege-Ravnstrup KFUM´s bestyrelse


Sted: Hald Ege Idræstcenter
30.07.2019 - 02.08.2019
Generation Handball - Frivillig hjælp
Vi hjælper Generation Handball og tjener en god skilling til klubkasse. Håndboldstævnet...
Hjælp foreningen som frivillig til Generation Handball
Vi hjælper Generation Handball og tjener en god skilling til klubkasse. Håndboldstævnet...
Træningstider for håndbold er tilgængelige
Planen for den kommende sæson er 99 % i hus og de nye træningstider er derfor nu...
KFUMs venner indkalder til Generalforsamling torsdag den 25. april 2019 kl. 19.00
KFUMs venner indkalder til Generalforsamling torsdag den 25. april 2019 kl. 19.00...
Hald Ege - Ravnstrup KFUM    Ravnstrupvej 35    8800 Viborg    Tlf. 8664 7368    info@herkfum.dk  -  Kontakt
Udviklet af landIT