Foreningen
Sponsorer
Håndbold
Svømning
Bordtennis
Idræt på tværs
Fitness Dance
Mountainbike
Naturfitness
Landevejscykling
Badminton
Floorball
Vennerne
Galleri
SPONSORER


Generalforsamling 2019


Dato: 25.04.2019 Kl. 18:00
Slut: 25.04.2019 21:00

Beskrivelse:
Hald Ege-Ravnstrup KFUM´s idrætsforening
indkalder til generalforsamling
Torsdag d. 25. april 2019 kl. 18.00 i Hald Ege Idrætscenter
Aftenen startes med spisning og hyggeligt samvær

Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning
3) Beretning fra udvalgene
4) Forelæggelse af det reviderede regnskab
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg af næstformand og kasserer
- Formand Ernst Nørgaard – modtager genvalg
- Sekretær Laila Strand Nielsen – modtager genvalg
7) Valg af revisorer
8) Eventuelt


Opstilling af kandidater til bestyrelsen skal ske skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen, ved at kandidaten skriftligt giver tilsagn til formanden.

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

Vel mødt.


Med venlig hilsen
Hald Ege-Ravnstrup KFUM´s bestyrelse


Sted: Hald Ege Idræstcenter
Udendørsidræt uden kropskontakt kan måske åbnes lidt op
DIF har efter dialog med sundhedsstyrelsen åbnet op for, at udendørs idræt uden kropskontakt...
Foreningens aktiviteter er lukket ned på ubestemt tid
Grundet corona situationen, er alle foreningens aktiviteter indstillet på ubestemt tids....
Håndboldens dag lørdag den 11. januar 2020
Kom til håndboldens dag i Hald Ege Idrætscenter lørdag den 11. januar 2020. Vi glæder...
Hald Ege - Ravnstrup KFUM    Ravnstrupvej 35    8800 Viborg    Tlf. 8664 7368    info@herkfum.dk  -  Kontakt
Udviklet af landIT